Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalom oporezivanju samostalnih djelatnosti objavljen je u Narodnim novinama br. 137/15.,  stupa na snagu 24. prosinca 2015. U članku 6. stavku 2. riječi: »za porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi sukladno Zakonu o porezu na dohodak« zamjenjuju se riječima: »člankom 44. stavkom 5. Zakona«. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.