Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društava za osiguranje i društava za reosiguranje objavljen je u Narodnim novinama br. 73/13., stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.