Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava objavljen je u Narodnim novinama br. 61/16., stupa na snagu 14. srpnja 2016. U Pravilniku o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava (Narodne novine br. 41/16.) izmijenjen je stavak 2. članka 10. tako da sada glasi: »(2) Faktoring društva dužna su Agenciji prvi puta dostaviti tromjesečne izvještaje iz članka 5. ovoga Pravilnika, sa stanjem na dan 31. ožujka 2017., a koji se dostavljaju do 30. travnja 2017. godine i godišnje izvještaje iz članka 5. sa stanjem na dan 31. prosinca 2017. koji se dostavljaju do 30. travnja 2018.« ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.