Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava objavljen je u Narodnim novinama br. 135/15., stupa na snagu 24. prosinca 2015. Faktoring društva dužna su, prilikom evidentiranja poslovnih događaja u svoje poslovne knjige, koristiti kontni plan iz članka 2. stavka 2. Pravilniku o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava (Narodne novine br. 16/15.) od 1. siječnja 2017. godine.
Faktoring društva dužna su Agenciji prvi put dostaviti tromjesečne izvještaje iz članka 5. ovoga Pravilnika, sa stanjem na dan 30. lipnja 2016., a koji se dostavljaju do 31. srpnja 2016. godine i godišnje izvještaje iz članka 5. Pravilnika sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. koji se dostavljaju do 30. travnja 2017. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.