Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obrascima i načinu vođenja Registra političkih stranaka, te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranaka objavljen je u Narodnim novinama br. 27/20., stupa na snagu 19. ožujka 2020. godine. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.