Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama objavljen je u Narodnim novinama br. 45/16., stupa na snagu 21. svibnja 2016. Pročišćen tekst ovog Pravilnika može se preuzeti niže. Izmjene i dopune Pravilnika o trošarinama donesene su prvenstveno iz razloga što je od 1. svibnja 2016. godine u primjeni novi Carinski zakonik Unije - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije, kojim se kao instrument osiguranja carinskog duga propisuje novi obrazac bankovne garancije (zajedničko jamstvo) kako je propisan Prilogom 32-03 Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi naprijed navedene Uredbe (EU) br. 952/2013. Obzirom da je trošarinskim propisima određeno da se za trošarinski dug te carinski dug i druga uvozna javna davanja na duhanske prerađevine kao instrument osiguranja podnosi jedna bankovna garancija, bilo je potrebno obrazac bankovne garancije koji je prilog Pravilnika o trošarinama, uskladiti s novim propisanim izgledom obrasca bankovne garancije. Također se, u skladu s europskom praksom, propisuje mogućnost prihvaćanja garancije, odnosno pisanog jamstva koje izdaje osiguravajuće društvo u Republici Hrvatskoj kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarine. Uz navedeno ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.