Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava objavljen je u Narodnim novinama br. 30/13., stupa na snagu 11. ožujka 2013., a prvi put se primjenjuje na financijske izvještaje za tromjesečno razdoblje sa stanjem na dan 31. ožujka 2013. godine.   U Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava (Narodne novine br. 20/10.) članak 1. stavak 2. se briše.   Članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi: »Investicijsko društvo dužno je financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine, nerevidirane godišnje financijske izvještaje i revidirane godišnje financijske izvještaje dostaviti Agenciji sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani tehničkom uputom.
Godišnje financijske izvještaje revidirane od strane ovlaštenog revizora investicijsko društvo dužno je također dostaviti i sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani na obrascima u Prilogu 1. ovog Pravilnika zajedno s revizorskim izvješćem, u pisanom obliku.«   Članak 5. mijenja se i glasi: (1) »Investicijska društva dostavljaju financijske izvještaje Agenciji u elektroničkom obliku ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.