Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede objavljen je u Narodnim novinama br. 153., stupa na snagu 1. siječnja 2014.   U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (Narodne novine br. 122/09., 9/10. – isp., 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11., 141/12., 144/12. i 38/13.) u Tabeli I, u točki VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA u popisu općina, za općinu Vinodolska općina, u popisu razreda, razred C mijenja se u razred B, a u popisu naselja dodaje se naselje Drivenik s pripadajućim razredom C. U točki XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA u popisu općina, za općinu Marčana, u popisu razreda, razred D mijenja se u razred C, a u popisu naselja, naselja Divšići i Kavran, brišu se. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.