Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede objavljen je u Narodnim novinama br. 126/15., stupa na snagu 1. siječnja 2016. U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (Narodne novine br. 122/09., 9/10. – isp., 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11., 141/12., 144/12., 38/13. i 153/13.): U Tabeli I, u točki VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, u popisu općina, u općini Lokve, za naselje Lokve, razred A mijenja se u razred B. U točki IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, u popisu gradova, u Gradu Senju, mijenja se razred za naselja: Bunica, Crni Kal, Pijavica, Podbilo, Sveta Jelena i Vrataruša iz D u C, a za naselje Stinica iz razreda C u B; u popisu općina; u općini Plitvička Jezera, za naselje Plitvica Selo razred D mijenja se u razred C. U točki XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA, u popisu gradova, u Gradu Obrovcu, mijenja se razred za naselja Gornji Karin i Kruševo iz razreda D u razred C. U točki XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, u popisu općina, za Općinu Rogoznica, mijenja se razred za naselja Kanica, Stiva&scaron ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.