Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o leasingu i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji objavljen je u Narodnim novinama br. 57/16., stupa na snagu 1. srpnja 2016. godine. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.