Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila objavljen je u Narodnim novinama br. 90/13., stupio je na snagu 13. srpnja 2013.   U Pravilniku o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 52/2013) članak 3. mijenja se i glasi:
»Motornim vozilima posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom smatraju se motorna vozila iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, prilagođena na način da u njih invalidska kolica mogu ući putem rampe ili lifta i u koja je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti.«.   U članku 5. iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:
»(11) Prodajna cijena iz stavka 1. ovoga članka koju su proizvođač, predstavnički ured i trgovac dostavili Središnjem uredu mora biti istovjetna preporučenoj prodajnoj cijeni koju proizvođač, predstavnički ured i trgovac javno objavljuju na internetu ili drugi sličan način. Proizvođač, predstavnički ured i trgovac ne mogu Središnjem uredu dostaviti izmjenu preporučene prodajne cijene prije proteka roka od 30 dana od dana kada je zaprimljena obavijest iz ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.