Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak objavljen je u Narodnim novinama br. 160/13., stupa na snagu 31. prosinca 2013. osim članka 3. stavka 1., članka 6., 9., 10. stavka 1., članka 11., 13., 14., 15. i 17. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2014. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.