Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak objavljen je u Narodnim novinama br. 79/13., stupa na snagu 5. srpnja 2013., osim članka 6., članka 13. stavka 5. u dijelu koji se odnosi na izvješće iz članka 76. Pravilnika te stavka 6., članka 14. stavka 2., članka 15. do 19., članka 20. stavka 1., članka 21. stavka 4., članka 22., članka 23. stavka 1. i 2., članka 24. do 28. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. siječnja 2014., te osim članka 32. stavka 3. alineje 2. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu 1. siječnja 2015. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.