Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Datum objave: 03.02.2014, misljenja.hr
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit objavljen je u Narodnim novinama br. 12/14., stupa na snagu 8. veljače 2014. Članak 1. U Pravilniku o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12 i 160/13), u članku 9. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Ukidanje revalorizacijske pričuve radi pokrića gubitka u stečajnom postupku koji se zaključuje prihvaćanjem stečajnog plana ne predstavlja prihod niti se njime povećava porezna osnovica.«.   Članak 2. U članku 44. stavku 5. riječi: »područja od posebne državne skrbi« zamjenjuju se riječima: »potpomognutih područja.«.   Članak 3. U članku 47. stavku 3. točki 52. brojevi »46« i »47« i zarez iza broja »47« brišu se, a iza broja »48« stavlja se točka.   Članak 4. Mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika Prijava poreza na dobit – Obrazac PD koji se primjenjuje u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za porezna razdoblja od 1. siječnja 2014. godine.   Članak 5. (1) Porezni obveznici kojima je porezno razdoblje različito od kalendarske godine, a koje ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice