Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti objavljen je u Narodnim novinama br. 30/13., stupa na snagu 19. ožujka 2013., a prvi put se primjenjuje na nadzorne izvještaje iz članka 2. stavak 1. točka a) – c) Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe za prvo tromjesečje 2013., nadzorne izvještaje iz članka 2. stavak 1. točke d) i h) za ožujak 2013., nadzorne izvještaje iz članka 2. stavak 1. točka e) odmah po nastanku obveze promjene te po svakoj promjeni podataka koja nastupi u navedenom izvještaju nakon 31. ožujka 2013., nadzorne izvještaje iz članka 2. stavak 1. točke f) i g) za kalendarski tjedan od 25. – 29. ožujka 2013.   U Pravilniku o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti (Narodne novine br. 30/11.) u članku 3. briše se stavak 4. Članak 4. mijenja se i glasi: (1) Obveznici izrade nadzornih izvještaja iz članka 3. ovog Pravilnika dužni su iste dostavljati Agenciji isključivo elektroničkim ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.