Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze garancijskog fonda objavljen je u Narodnim novinama br. 20/14., stupa na snagu 22. veljače 2014. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.