Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda objavljen je u Narodnim novinama br. 81/16., stupa na snagu 17. rujna 2016., osim čl. 4. ovog Pravilnika koji stupa na snagu i primjenjuje se od 1. prosinca 2016. godine. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.