Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje objavljen je u Narodnim novinama br. 52/13., stupio je na snagu 3. svibnja 2013.   U Pravilniku o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje (Narodne novine br. 119/09. i 39/12.):   - u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:   (2) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je, radi praćenja likvidnosti, planirati moguće priljeve te odljeve novčanih sredstava na način da sastavi plan mogućih priljeva te odljeva novčanih sredstava svakog prvog radnog dana u mjesecu za taj mjesec.   - u članku 11. stavak 1. i 2. Pravilnika o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine« broj 119/09 i 39/12) mijenjaju se i glase:   (1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje izvješćuje Agenciju o pokazatelju likvidnosti, likvidnim sredstvima i obvezama sa stanjem na posljednji dan svakog tromjesečja korištenjem Obrasca 1 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.