Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje objavljen je u Narodnim novinama br. 136/14., stupa na snagu 27. studenog 2014. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.