Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica objavljen je u Narodnim novinama br. 108/14., stupa na snagu 18. rujna 2014.     Ovim Pravilnikom izmijenjeno je dopunjeno niz odredbi, a izdvajamo samo:   Iza članka 39., dodaje se naslov i članak 39.a koji glase:   »PRODAJA NA DALJINU   (1) Prodajom na daljinu u smislu odredbi ovoga Pravilnika, kao posebnog oblika trgovine izvan prodavaonice, podrazumijeva se prodaja putem sredstva komunikacije na daljinu za obavljanje djelatnosti trgovine, prodaje robe i usluga što podrazumijeva nuđenje usluga kao i ostali oblici individualizirane prodaje robe i usluga kupcu (prodaja putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem pošte, prodaja putem interneta i sl.).
(2) Usluge prodaje putem interneta iz stavka 1. ovoga članka su usluge koje se uz naknadu pružaju elektroničkim putem na osobni zahtjev korisnika. Ponuda i prihvat te druga očitovanja volje poduzeta elektroničkim putem, primljena su kada im korisnik, odnosno kupac, može pristupiti.
(3) Za pokretanje obavljanja djelatnosti prodaje putem interneta iz stavka 1. ovoga ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.