Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o likvidnosti investicijskih društava objavljen je u Narodnim novinama br. 30/13., stupa na snagu 19. ožujka 2013., a prvi put se primjenjuje na izvještaj o pokazatelju likvidnosti investicijskog društva za ožujak 2013. godine.   U Pravilniku o likvidnosti investicijskih društava (Narodne novine br. 102/11.) članak 13. stavak 2. mijenja se i glasi: »(2) Obveza izvještavanja iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na dostavu Obrasca 1 i Obrasca 2 iz Priloga ovog Pravilnika u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.«   U članku 13. dodaju se stavci: (3) »Smatra se da je investicijsko društvo ispunilo obvezu iz ovog stavka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.
(4) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave u elektroničkom obliku, investicijsko društvo dužno je u propisanom roku dostaviti izvještaje u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja.
(5) Investicijsko društvo dužno je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 2. ovog članka čim prestanu ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.