Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava objavljen je u Narodnim novinama br. 30/13., stupa na snagu 19. ožujka 2013., a prvi put se primjenjuje na izvještaj o adekvatnosti kapitala investicijskih društava sa stanjem na dan 31. ožujka 2013. godine.   U Pravilniku o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (Narodne novine br. 48/09.) članak 4. se mijenja i glasi: (1) Investicijsko društvo dužno je izvještaje o adekvatnosti kapitala iz članka 1. stavka 2. točke 2. i 3. ovog Pravilnika dostavljati Agenciji u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.
(2) Smatra se da je investicijsko društvo dostavilo izvještaje iz stavka 1. ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.
(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave u elektroničkom obliku, investicijsko društvo dužno je u propisanom roku dostaviti izvještaje u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja.
(4) Investicijsko društvo dužno je dostaviti izvještaje na način ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.