Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava objavljen je u Narodnim novinama br. 85/13., stupa na snagu 12. srpnja 2013., a prvi puta se primjenjuju na izvještaje o adekvatnosti kapitala sa stanjem na dan 30. rujna 2013. godine. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.