Pravilnik o izdvajanju poslovnih procesa leasing-društva objavljen je u Narodnim novinama br. 66/14., stupa na snagu 7. lipnja 2014.   Ovim se Pravilnikom pobliže propisuju uvjeti i kriteriji za izdvajanje poslovnih procesa, pravila za upravljanje rizicima koji su povezani s izdvajanjem poslovnih procesa, obuhvat internih akata u vezi s izdvajanjem poslovnih procesa, zahtjevi u svezi s pristupom podacima i dokumentaciji te obavljanjem nadzora od strane Agencije, minimalni sadržaj ugovora s pružateljima usluga te sadržaj dokumentacije u skladu sa člankom 71. stavkom 5. Zakona o leasingu.
Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na leasing-društvo iz članka 3. Zakona o leasingu, te na odgovarajući način i na podružnicu leasing-društva iz države članice iz članka 46. stavka 1. Zakona o leasingu, podružnicu leasing-društva iz treće države i podružnicu leasing-društva države članice iz članka 46. stavka 2. Zakona o leasingu koje obavljaju poslove leasinga na teritoriju Republike Hrvatske, a ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na postupak izdvajanja standardiziranih usluga kao što su usluge vezane uz upotrebu telekomunikacijske infrastrukture, usluge oglašavanja, usluge čišćenja, usluge ispitivanja tržišta i slično.
Leasing društvo dužno je interne akte iz članka ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.