Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi objavljen je u Narodnim novinama br. 20/14., stupa na snagu 22. veljače 2014.   Ovim Pravilnikom se propisuje:
1. dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela i kriteriji na temelju kojih se procjenjuje primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela u leasing društvu.
2. dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela i kriteriji na temelju kojih se procjenjuje primjerenost i financijsko stanje pravne osobe u kojoj leasing društvo stječe kvalificirani udjel. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.