Mišljenja.hr

Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom

Datum objave: 17.06.2022.

Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom objavljen je u Narodnim novinama br. 69/22., stupa na snagu 18. lipnja 2022. godine.

Ovim Pravilnikom se propisuju:
− uvjeti i način izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom
− rok važenja Odobrenja
− kriteriji za izdavanje Odobrenja
− sadržaj obrasca Odobrenja
− uvjeti pod kojima je moguće prenositi Odobrenja
− sadržaj i način vođenja Registra Odobrenja.

  • Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine (Narodne novine br. 107/20.).
« Povratak

Može vas zanimati