Pravilnik o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva u okviru obveznog mirovinskog osiguranja objavljen je u Narodnim novinama br. 99/14., stupa na snagu 21. kolovoza 2014.   Ovim se Pravilnikom pobliže uređuje: oblik i sadržaj prijave o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva (Društvo) u okviru obveznog mirovinskog osiguranja, postupak i rokovi izvještavanja izabranog Društva, postupak zatvaranja osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda radi prijenosa ukupnog iznosa kapitaliziranih sredstava u izabrano Društvo, sadržaj naloga koji izdaje Središnji registar osiguranika (REGOS) obveznom mirovinskom društvu i sadržaj doznake sredstava izabranom Društvu. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.