Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda objavljen je u Narodnim novinama br. 103/14., stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati godišnje i tromjesečne izvještaje sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine br. 19/14.), propisima koji uređuju računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.
Mirovinsko društvo dužno je poslovne događaje evidentirati u poslovnim knjigama mirovinskog fonda koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak kontnom planu propisanom u Prilogu 1. ovog Pravilnika.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.