Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda objavljen je u Narodnim novinama br. 40/16., stupa na snagu 8. svibnja 2016., stupa na snagu 8. svibnja 2016., a prvi put se primjenjuje na polugodišnje izvještaje i druge izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2016. godine. Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, strukturu, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i polugodišnjih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinska društva izvještavaju Agenciju i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima dobrovoljnog mirovinskog fonda, kontni plan fonda te druge izvještaje koje mirovinsko društvo sastavlja za potrebe Agencije. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.