Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda objavljen je u Narodnim novinama br. 103/14., stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, strukturu, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i polugodišnjih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinska društva izvještavaju Agenciju i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanom tijeku dobrovoljnog mirovinskog fonda, kontni plan fonda te druge izvještaje koje mirovinsko društvo sastavlja za potrebe Agencije.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.