Pravilnik o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društva objavljen je u Narodnim novinama br. 16/15. Odredbe ovog Pravilnika prvi put se primjenjuju za tromjesečne financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. koji se dostavljaju do 31. siječnja 2016. i za godišnje financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. koji se dostavljaju do 30. travnja 2016. godine.

Ovim Pravilnikom propisuje se:
– struktura i sadržaj financijskih izvještaja faktoring-društva te objavljivanje, način i rokovi dostave istih Agenciji,
– struktura i sadržaj dodatnih izvještaja faktoring-društva te način i rokovi dostave istih Agenciji i
– kontni plan faktoring-društva.
Odredbe ovog Pravilnika, u skladu s odredbom članka 63. Zakona o faktoringu (Narodne novine br. 94/14.), na odgovarajući se način primjenjuju i na podružnicu faktoring-društva iz države članice Europske unije i podružnicu faktoring-društva iz treće države.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.