Pravilnik o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava objavljen je u Narodnim novinama br. 41/16., stupa na snagu 10. svibnja 2015. Ovim Pravilnikom propisuje se:
– struktura i sadržaj financijskih izvještaja faktoring društva te objavljivanje, način i rokovi dostave istih Agenciji,
– struktura i sadržaj dodatnih izvještaja faktoring društva te način i rokovi dostave istih Agenciji i
– kontni plan faktoring društva. Odredbe ovog Pravilnika, u skladu s odredbom članka 63. Zakona o faktoringu (Narodne novine br. 94/14. i 85/15.; dalje u tekstu: Zakon), na odgovarajući se način primjenjuju i na podružnicu faktoring društva iz države članice Europske unije i podružnicu faktoring društva iz treće države.
Faktoring društva dužna su Agenciji prvi puta dostaviti tromjesečne izvještaje iz članka 5. ovoga Pravilnika, sa stanjem na dan 30. lipnja 2016., a koji se dostavljaju do 31. srpnja 2016. godine i godišnje izvještaje iz članka 5. sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. koji se dostavljaju do 30. travnja 2017. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.