Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa objavljen je u Narodnim novinama br. 79/13., primjenjuje se od 1. srpnja 2013.   Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj elektroničkog zapisa, izdavanje elektroničkog zapisa, ispravak podataka na elektroničkom zapisu, razmjena podataka između tijela s javnim ovlastima i vođenje evidencije o izdanim elektroničkim zapisima. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.