Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva objavljen je u Narodnim novinama br. 98/14., stupa na snagu 16. kolovoza 2014.   Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuju:
– dodatni uvjeti koje mora ispunjavati imovina za pokriće tehničkih pričuva u koju je mirovinskom osiguravajućem društvu dopušteno ulagati,
– dodatna ograničenja ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva i način izračuna izloženosti te
– struktura, sadržaj, način i rokovi dostave izvještaja o ulaganjima imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva koje je mirovinsko osiguravajuće društvo obvezno sastavljati za potrebe Agencije. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.