Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda objavljen je u Narodnim novinama br. 103/14., stupa na snagu 4. rujna 2014.

Ovim pravilnikom detaljnije se propisuju:
– dodatni uvjeti koje mora zadovoljavati imovina mirovinskog fonda,
– uvjeti koje mora zadovoljavati druga ugovorna strana u transakciji mirovinskog fonda,
– način ulaganja u imovinu iz članka 126. stavaka 4. i 5. Zakona,
– način informiranja javnosti i Agencije o ulaganjima iz članka 126. stavaka 4. i 5. Zakona,
– dodatna ograničenja ulaganja, postupanja s imovinom mirovinskog fonda te izračuna izloženosti. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.