Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima objavljen je u Narodnim novinama br. 20/13., stupa na snagu 28. veljače 2013. Ovim Pravilnikom propisuju se vrste dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, način i uvjeti za obavljanje tih djelatnosti, te uvjeti za upis u Upisnik dopunskih djelatnosti. Prema ovom Pravilniku na OPG-u su dozvoljene sljedeće vrste dopunskih djelatnosti:
1. Izravna prodaja,
2. Prerada poljoprivrednih proizvoda ljekovitog bilja, gljiva i šumskih proizvoda,
3. Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala,
4. Turizam na OPG-u,
5. Djelatnosti povezane s tradicijskim vještinama i znanjima na OPG-u,
6. Proizvodnja i prodaja energije iz obnovljivih izvora od: šumske biomase, stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice, drugih izvora biomase, izvora vode, vjetra i sunca,
7. Usluge u poljoprivredi i šumarstvu korištenjem poljoprivredne i šumske mehanizacije, opreme, uređaja i životinja, te njihovo davanje u najam,
8. Prenošenje znanja i vještina povezanih s poljoprivredom, šumarstvom i dopunskim djelatnostima na OPG-u,
9. Ostale poljoprivredne djelatnosti koje ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.