Pravilnik o dopuni Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila objavljen je u Narodnim novinama br. 31/15., stupa na snagu 19. ožujka 2015.

U Pravilniku o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/14. i 152/14.) u članku 5. iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:
»(12) Ako su proizvođač, predstavnički ured i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj Središnjem uredu dostavili obavijest o preporučenoj prodajnoj cijeni bez iskazanoga posebnog poreza novog motornog vozila određene marke, tipa, varijante i trgovačkog naziva, u kojoj je prodajna cijena iskazana u manjem iznosu od one koja se razumno može postići na hrvatskom tržištu ili su dostavljeni podaci o tipu, varijanti i trgovačkom nazivu koji ne predstavljaju proizvođačevu uobičajenu ponudu ili ako se osnovano može zaključiti da je prodajna cijena iskazana u manjem iznosu kako bi se ostvario nedopušteni probitak u sudjelovanju na javnom natječaju, flotnoj prodaji ili sl., Carinska uprava će utvrditi preporučenu cijenu takvog motornog vozila procjenom, uzimajući u obzir cijene drugih motornih vozila istog proizvođača, predstavničkog ureda i trgovca koji je ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.