Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede objavljen je u Narodnim novinama br. 4/15., stupa na snagu 15. siječnja 2015.
  U članku 2. Pravilnika o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (Narodne novine br. 92/09.), iza riječi »Hrvatska« dodaje se zarez i riječi: »odnosno temeljem Registra prostornih jedinica kojeg vodi Državna geodetska uprava«.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.