Pravilnik o dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede objavljen je u Narodnim novinama br. 26/17., stupa na snagu 30. ožujka 2017. U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (Narodne novine br. 122/09. do 113/16.) u Tabeli I, u točki XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, u popisu općina, iza općine Sutivan, dodaje se općina Šestanovac uz koju se u popisu razreda dodaje D, a za pripadajuće naselje Šestanovac razred D. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.