Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini objavljen je u Narodnim novinama br. 123/14., stupa na snagu 30. rujna 2014.   Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini.   Namjena i uvjeti dodjele potpore
(1) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih i bespovratnih novčanih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske u cilju sufinanciranja djelovanja i razvoja udruženja u ribarstvu.
(2) Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja za dodjelu potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini (Natječaj), a za koje podnositelj nije koristio sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.
(3) Potpora se provodi sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine« Međunarodni ugovori, br. 2/2012 i 9/2013) sukladno kojem je Ministarstvo dostavilo Europskoj komisiji popis postojećih državnih potpora u ribarstvu.
(4) Ulaganje za koje se traži potpora na temelju ovog Pravilnika i Natječaja mora biti ostvareno nakon 1. listopada 2013. godine.
(5) Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske prije isplate dodijeljenih novčanih sredstava.
(6) Korisnik ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.