Pravilnik o dodatnim zahtjevima za mala društva za osiguranje objavljen je u Narodnim novinama br. 72/16., stupio je na snagu 14. kolovoza 2016. Ovim se Pravilnikom u svrhu upravljanja rizicima za mala društva za osiguranje iz članka 6. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 30/15.) propisuje:
– izračun kapitala koji uključuje osnovni kapital, dopunski kapital, stavke odbitka pri izračunu kapitala, jamstveni kapital, izračun granice solventnosti te adekvatnost kapitala
– upravljanje likvidnošću
– kvalitativni i kvantitativni kriteriji ulaganja imovine
– sadržaj poslovnog plana
– izvještavanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.