Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza - postupanje po pitanjima - problemima glede utvrđivanja godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak

 

Na temelju pitanja i problema o utvrđivanju godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak na temelju odredaba Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (dalje: Pravilnik) sastavljena je lista pitanja na koja u nastavku odgovaramo. 1. Na dostavljeno rješenje o utvrđivanju godišnjeg paušalnog poreza na dohodak građanin je podnio prigovor (žalbu) u kojem navodi da je objekt, za koji je dobio odobrenje da u njemu može obavljati pružanje usluga građana u domaćinstvu, otuđio, a da nije odjavio djelatnost. Postavlja se pitanje kako postupiti po navedenim prigovorima(žalbama). Na temelju odredaba Pravilnika, obveznik godišnjeg paušalnog poreza na dohodak jest fizička osoba - građanin kojoj je ...