Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva objavljen je u Narodnim novinama br. 74/14., stupa na snagu 26. lipnja 2014.   Ovim Pravilnikom propisuju se:
– obilježja kategorija kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva i obilježja stavki koje ga čine,
– način izračuna granice solventnosti te
– način i rokovi izvještavanja o adekvatnosti kapitala.
Osnova za izračun kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva su računovodstveni podaci iz poslovnih knjiga mirovinskog osiguravajućeg društva koje se vode u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje financijsko izvještavanje mirovinskog osiguravajućeg društva. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.