Donesen je i objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama (link) koji stupa na snagu 05. kolovoza 2015.   Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama uređuje se:   1. Povrat plaćene trošarine za utrošeno plinsko ulje za pogon akreditiranih strojeva za razminiranje.
Provedbenom odlukom Vijeća broj 2014/921/ od 16. prosinca 2014. godine Republika Hrvatska je ovlaštena da primijeni oslobođenje od oporezivanja plinskog ulja koje se upotrebljava za rad specijalnih strojeva za humanitarno razminiranje u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ, pri čemu je ta mjera ograničena na akreditirane strojeve za posebne namjene koji su posebno konstruirani i izrađeni za poslove čišćenja miniranih područja. Navedeno ovlaštenje je dodijeljeno na razdoblje od šest godina. Navedena mjera Pravilnikom se provodi kroz sustav povrata plaćene trošarine za utrošeno plinsko ulje za pogon akreditiranih strojeva za razminiranje i mogu ga ostvariti pravne i fizičke osobe ovlaštene za razminiranje od strane Hrvatskog centra za razminiranje i koje su upisane u registar korisnika prava na povrat trošarine na plinsko ulje utrošeno za razminiranje. Povrat se ostvaruje za razdoblje počevši od dana upisa u ovaj ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.