Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje! Središnji ured Porezne uprave objavio je XIII. dopunjeno i izmijenjeno izdanje ove brošure, a podaci su ažurni na dan 20. travnja 2016. godine. Osnovni je cilj ove brošure da poreznom obvezniku na jednostavan i razumljiv način objasni koja su njegova prava i obveze u poreznom postupku. U odgovorima na pitanja razrađene su osnovne zakonske odredbe. Ova brošura se može besplatno preuzeti kao dokument za preuzimanje (PDF) niže. Sadržaj: 1. UVOD
2. PRAVA U POREZNOM POSTUPKU
2.1 Pravo na sudjelovanje i očitovanje u poreznom postupku
2.2 Pravo na razgledanje spisa tijekom postupka
2.3 Pravo na ispravak porezne prijave
2.4 Pravo na produžetak roka
2.5 Pravo na povrat u prijašnje stanje
2.6 Pravo na uskratu davanja obavijesti
2.7 Pravo na čuvanje porezne tajne
2.8 Pravo na pomaganje i na zastupanje poreznog obveznika u poreznom postupku
2.9 Pravo na obavijest o poreznom nadzoru, pravo na sudjelovanje i pravo na ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.