Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi posebnog poreza na motorna vozila (u daljnjem tekstu: PPMV) i obračuna PDV-a u slučaju prodaje automobila. U upitu se navodi da se radi o slučaju da je auto kuća prodala automobil leasing kući te je obračunala i platila PPMV i PDV, a leasing kuća je taj automobil dala na operativni leasing trgovačkom društvu čija je osnovna djelatnost rent-a-car (u daljnjem tekstu: rent-a-car). Nadalje, u upitu se navodi da je rent-a-car prekinuo operativni leasing te da je auto kuća automobil otkupila od leasing kuće koja je na računu obračunala PDV, a PPMV je samo navela i nije ga uključila u poreznu osnovicu sukladno članku 33. stavku 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u). Prema navodima u upitu auto kuća je prodala automobil auto kući, a rent-a-car je ponovno prodao automobil auto kući koja je automobil prodala trećoj osobi te su svi subjekti na računima za prodaju automobila obračunali PDV, a PPMV su samo naveli i nisu ga uključili u poreznu osnovicu sukladno članku 33. stavku 3. Zakona o PDV-u. S tim u ...