Od Porezne uprave, Područnog ureda K. primili smo upit koji se odnosi na način povrata po konačnom obračunu i to dijela uplaćenog predujma poreza na dohodak u 2001., po osnovi isplaćenih predujmova dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu. Nastavno odgovaramo. Odredbama čl. 38., st. 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.) propisano je da se predujam poreza na dohodak plaća po odbitku po stopi od 35%, a od tijekom poreznog razdoblja isplaćenih predujmova dividendi i udjela u dobiti. Odredbama čl. 52., st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 54/01.) propisano je da se plaćeni predujmovi poreza po odbitku iz dohotka od kapitala iz čl. 38., st. 4. Zakona o porezu na dohodak, ne smatraju konačno plaćenim porezom, ali porezni obveznici za tijekom poreznog razdoblja primljene predujmove dividendi i udjele u dobiti ne mogu podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak za to razdoblje, jer se u godišnju poreznu prijavu mogu unijeti samo podaci o dohotku po osnovi konačno isplaćenih dividendi i udjela u dobiti. U konkretnom slučaju to znači da obveznici poreza na dohodak nisu mogli podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak za ...