Na upit gđe. S. K. u svezi s povratom sredstava utrošenih za liječenje djeteta u inozemstvu pri podnošenju godišnje porezne prijave na dohodak, u nastavku odgovaramo: Odredbama čl. 29., st. 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02. i 163/03. - u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se tuzemnim poreznim obveznicima osobni odbitak iz čl. 29., st. 4. istog Zakona može u poreznom razdoblju uvećati za iznos stvarnih troškova zdravstvenih usluga i nabavu ortopedskih pomagala u Republici Hrvatskoj, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje pod uvjetom da ti izdaci nisu podmireni iz osnovnog, dopunskog ili privatnog zdravstvenog osiguranja te ako nisu financirani iz dobivenih darovanja. Člankom 50., st. 15. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03. i 198/03. - u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se tuzemnim poreznim obveznicima osobni odbitak za porezno razdoblje može povećati u godišnjem obračunu poreza na temelju podnesene godišnje porezne prijave za iznos stvarnih troškova za zdravstvene usluge i nabavu ortopedskih pomagala u Republici Hrvatskoj za vlastite potrebe, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje. Temeljem iznesenog, a u skladu ...