U svezi sa zahtjevom za povrat poreza i prireza na dohodak od obavljanja povremene samostalne djelatnosti gosp. A. B., temeljem odredbi Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 2/94., 52/94. i 36/ 95.), a prema Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske, u nastavku odgovaramo. Porezni obveznik gosp. A. B. podnio je Poreznoj upravi 9. travnja 2002. zahtjev za ukidanje ili izmjenu rješenja o porezu na dohodak i zahtjev za povrat uplaćenog poreza i prireza na dohodak za 1997., 1998. i 1999. pozivajući se na odredbe Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske br.: U-III-924/1999. od 30. studenoga 2000. Odredbama čl. 15., st. 2. tada važećeg Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 2/94., 52/94. i 36/95.) bilo je propisano da su HRVI Domovinskog rata oslobođeni plaćanja svih poreza i doprinosa na plaću i na nadoknadu plaće. Člankom 58., st. 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 49/02.) propisano je da svaka fizička i pravna osoba koja je Ustavnom sudu podnijela prijedlog za ocjenu suglasnosti pojedine odredbe zakona s Ustavom, odnosno pojedine odredbe drugog propisa s ...