Porezna uprava, Područni ured P. obratila se poreznoj upravi, Središnji ured s upitom vezanim za povrat poreza na dohodak po poreznoj prijavi za 2001. poreznim obveznicima koji su predali prijedlog za nagodbu sukladno Zakonu o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava (Narodne novine br. 117/01.). U svezi s navedenim upitom u nastavku odgovaramo: Člankom 113., st. 6. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00. i 86/01.) propisano je da porezno tijelo neće izvršiti povrat preplaćenog poreza i poreza plaćenog bez pravne osnove, ako prethodno utvrdi da porezni obveznik ima dospjelih, a nenaplaćenih poreza i drugih javnih davanja koje naplaćuje porezno tijelo. U Uputi Središnjeg ureda Porezne uprave, kl.: 410-01/ 01-01/796; ur. br.: 513-07/01-1 od 4.9.2001. navedeno je da prije odobrenja povrata preplaćenih sredstava s nekog računa treba provjeriti da li porezni obveznik uredno podmiruje druge obveze kojima je zadužen u knjigovodstvenim evidencijama Porezne uprave. Sukladno navedenom ne može se izvršiti povrat poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi, ako porezni obveznik ima evidentirane dugove na drugim računima, bez obzira što je predao prijedlog za pokretanje postupka nagodbe.

...